Php İf Yapıları

PHP’de kodlar işlem satırlarından oluşur. Bir işlem satırı bir atama, bir fonksiyon çağrısı, bir döngü, koşul içeren bir işlem satırı veya hiçbir şey yapmayan boş bir işlem satırından oluşabilir. İşlem satırı noktalı virgül ile sonlandırılır. İşlem satırları { ve } işaretleri arasında tanımlanarak işlem satırı grubu oluşturulur. PHP’de bir işlem satırı veya işlem satırı gruplarının […]

Devamı »

PHP nedir?

PHP, (açılımı: Hypertext Preprocessor, önceden Personal Home Page) geniş bir kullanıcı alanı ve kitlesi bulunan bir programlama dilidir. İçine HTML gömülebilecek formattadır ve sunucu taraflı iletişimler için oluşturulmuştur.PHP; form verisi toplamak, sunucuda dosya yönetmek, veritabanlarını düzenlemek vb. gibi çeşitli sunucu taraflı fonksiyonları yapabilmektedir. Betik dili denmesinin asıl sebebi ise, herhangi bir derleme işlemine gerek duyulmamasıdır. […]

Devamı »

PHP FOR DÖNGÜSÜ

Programlamanın en temel yapılarından biri de döngülerdir. Döngüler ile birbirini tekrar eden işlemleri daha düzenli ve sistematik şekilde yapabiliriz. Döngüler aynı zamanda daha da az kod yazmamızı sağlar. For döngüsünü genellikle döngü sayısını bildiğimiz durumlarda kullanmaktayız. For döngüsünde aynı zamanda döngümüzdeki sayacımızın başlangıç, bitiş ve artış/azalış değerlerini tanımlayabilmekteyiz. For ifadesinin genel formu aşağıdaki gibidir. For(başlangıç […]

Devamı »

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ

Algoritma Nedir?  Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma bir problemin çözümünün basit, net, sıralı biçimde belirtilmiş halidir.  Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Genellikle bilgisayar programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda […]

Devamı »

Elektroniğe Giriş

Arduino, yazılım ve elektroniğin bir araya getirildiği ortamdır. Bu yüzden Arduino kullanmaya başlamadan önce temel elektronik bilgilerimizi tazelemeliyiz. Bu bölümde temel elektronik devre elemanlarını tanıyacağız ve bu elemanların nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Bu konuda daha önce çalışma yapmış olanlar bir sonraki konuya geçebilirler. Dijital ve analog sinyaller Sinyaller analog ve dijital olmak üzere ikiye ayrılır. Analog […]

Devamı »

ARDUNİO NEDİR?

ARDUNİO NEDİR? Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur. Her Arduino kartında en azından bir 5 voltluk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal […]

Devamı »