Php İf Yapıları

PHP’de kodlar işlem satırlarından oluşur. Bir işlem satırı bir atama, bir fonksiyon çağrısı, bir döngü, koşul içeren bir işlem satırı veya hiçbir şey yapmayan boş bir işlem satırından oluşabilir. İşlem satırı noktalı virgül ile sonlandırılır. İşlem satırları { ve } işaretleri arasında tanımlanarak işlem satırı grubu oluşturulur.

PHP’de bir işlem satırı veya işlem satırı gruplarının belirli koşullara bağlı olarak çalıştırılması için kontrol yapıları kullanılır.

İf yapısı:

PHP’de if yapısı kodların belli bir koşula bağlı olarak çalıştırılmasını sağlar.

if (ifade) işlem satırı;
  
if (ifade) {  
  işlem satırı;
  .
  .
  işlem satırı
}

Eğer bir if deyiminden sonra gelen ifade sonucu TRUE olan boolean bir değer verirse, if deyiminden sonra gelen işlem satırı ya da işlem satırı grubu PHP tarafından çalıştırılır, aksi takdirde (FALSE bir değer geri verirse), dikkate alınmaz.

<html>
<body>

<?php

$deg1 = 34;
$deg2 = 23; 

if ($deg1>$deg2) 
echo "\$deg1 değişken değeri \$deg2 değişken değerinden büyüktür.<br/>"; 
  
  if ($deg1>$deg2) {
    $deg3 = $deg1 + $deg02;
    $deg4 = $deg1 - $deg02;
echo "$deg3 $deg4";
  }
  
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığınızda, web tarayıcınızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

$deg1 değişken değeri $deg2 değişken değerinden büyüktür.
57 11


İf else yapısı:

PHP’de if yapısında yer alan ifade doğru sonuç verdiğinde belirli işlem satırı ya da satırları çalıştırılmakta, yanlış sonuç verdiğinde ise herhangi bir işlem yapılmamaktadır. if deyimi ile ilgili ifade yanlış sonuç verdiğinde belirli işlem satırlarını çalıştırmak için ise else deyimi kullanılır. else deyimi daima if deyimi ile birlikte kullanılmalıdır.

if (ifade) işlem satırı;
else işlem satırı;// if deyimi ifadesi yanlış sonuç verirse 

Tek farkı verdiğimiz koşulun doğru olmaması durumunda else alanındaki işlemler çalışmaktadır.

<html>
<body>

<?php

  $deg1 = 24;
  $deg2 = 11; 

  if ($deg1>$deg2) 
echo "\$deg1 değişken değeri \$deg2 değişken değerinden büyüktür.<br/>"; 

else echo "\$deg1 değişken değeri \$deg2 değişken değerinden büyük değildir.<br/>";
  
  if ($deg2>$deg1)
echo "\$deg2 değişken değeri \$deg1 değişken değerinden büyüktür."; 

else echo "\$deg2 değişken değeri \$deg1 değişken değerinden büyük değildir.";
  
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığınızda, web tarayıcınızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

$deg1 değişken değeri $deg2 değişken değerinden büyüktür. $deg2 değişken değeri $deg1 değişken değerinden büyük değildir. 


İf elseif yapısı:

PHP’de if yapısında yer alan ifade yanlış sonuç verdiğinde, alternatif ifadelerin kontrolü ile farklı işlem satırlarının çalışmasını sağlamak için if deyimi ile birlikte elseif deyimini kullanabilirsiniz. else deyiminden farklı olarak, elseif deyimi ile ilgili işlem satırının çalışması için elseif ile ilgili ifadenin doğru sonuç vermesi gerekir. elseif deyimi daima if deyimi ile birlikte kullanılmalıdır.

if (ifade) işlem satırı; elseif (ifade) işlem satırı;// if ifadesi yanlış sonuç verirse çalışır. else işlem satırı;// if ve elseif ifadelerinin her ikisi de yanlış sonuç verirse çalışır. 

Bir if yapısı içinde birden fazla elseif deyimi kullanabilirsiniz. if elseif yapısı içinde, if deyimi de dahil olmak üzere, doğru sonuç veren ilk ifadenin yer aldığı satır çalıştırılır. Bir elseif deyimi işlem satırı, kendisinden önce gelen if ve/veya elseif deyimlerine bağlı ifadelerin tamamı yanlış sonuç verdiğinde ve kendi ifadesi doğru sonuç vediğinde çalışır.

elseif deyimi ‘else if’ şelinde iki ayrı kelime olarak yazılabilir.

<html>
<body>

<?php

$deg1 = 7;
  $deg2 = 15; 

 if ($deg1>$deg2) 
 echo "\$deg1 değişken değeri \$deg2 değişken değerinden büyüktür.<br/>";
 
else if ($deg1==$deg2) 
echo "\$deg1 ve \$deg2 değişken değerleri birbirine eşittir.<br/>";

else echoecho "\$deg1 değişken değeri \$deg2 değişken değerinden küçüktür.";
  
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığınızda, web tarayıcınızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

$deg1 değişken değeri $deg2 değişken değerinden küçüktür.