PHP FOR DÖNGÜSÜ

Programlamanın en temel yapılarından biri de döngülerdir. Döngüler ile birbirini tekrar eden işlemleri daha düzenli ve sistematik şekilde yapabiliriz. Döngüler aynı zamanda daha da az kod yazmamızı sağlar.

For döngüsünü genellikle döngü sayısını bildiğimiz durumlarda kullanmaktayız. For döngüsünde aynı zamanda döngümüzdeki sayacımızın başlangıç, bitiş ve artış/azalış değerlerini tanımlayabilmekteyiz.

For ifadesinin genel formu aşağıdaki gibidir.

For(başlangıç değeri; koşul; değişim-miktarı){

//Komutlar

}

FOR DÖNGÜSÜ ÖRNEKLERİ

Örnek1: 1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıralım. Bu soru konunun anlaşılması için basit fakat ideal bir örnek.

EKRAN ÇIKTISI:

Örnek2:  1 ile 40 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda gösterelim. (40 dahil olsun).

int toplam = 0;
for (int i = 1; i <=40; i++)
{
    if (i % 2 == 0)
      toplam += i;
}
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();
 
EKRAN ÇIKTISI:

Örnek 3: Klavyeden girilen sayının faktöriyelini bulan programı yapalım.

Console.Write(“Bir sayı giriniz:”);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sonuc = 1;
for (int i = sayi; i > 1; i)
{
    sonuc *= i;
}
Console.Write(“Faktöriyeli:” + sonuc);
Console.ReadKey();
 
EKRAN ÇIKTISI: